Titan gym

Átriové domky, blok E
Staré Grunty
Bratislava – Mlynská dolina

Mgr. Marek Biskup, šéftréner
info@titangym.sk
+421 907 650 869

Pobočka Čunovo a základné školy
Petržalská 21, Čunovo
851 10 Bratislava