Ako trénujúci člen klubu môžeš navštevovať skupinové, intenzívne individuálne, alebo VIP tréningy.
Z ponuky si vyber buď jeden, alebo kombináciu dvoch bojových športov. Za skupinové tréningy môžeš platiť na mesačnej či kvartálnej báze.

Od dátumu registrácie po ukončenie kalendárneho mesiaca, v ktorom sa registrácia uskutočnila, sa vypočíta alikvótna čiastka členského, ktorú zaplatíš v hotovosti. Od začiatku nového mesiaca si pri skupinových tréningoch zvolíš mesačnú (v hotovosti) alebo zvýhodnenú kvartálnu (v hotovosti alebo bankovým prevodom) periodicitu úhrad. Intenzívne individuálne tréningy (súkromky) sa platia v hotovosti po cvičení, VIP program je možné zaplatiť v hotovosti alebo bankovým prevodom
v kvartálnej, resp. polročnej frekvencii. Študenti, držitelia vysokoškolskej ISIC karty majú nárok na cenové zvýhodnenie členského poplatku.

* pri kombinácii dvoch alebo viacerých športov môže trénujúci člen počas týždňa navštíviť ktorýkoľvek z tréningov bez obmedzenia ich počtu podľa aktuálne platného rozpisu

SKUPINOVÉ TRÉNINGY

MESAČNEKVARTÁLNE
Členské
Deti a mládež do 15 rokov60160
Dospelí (jeden šport)70180
Dospelí (kombinácia dvoch alebo viacerých športov) *100250
FORMA ÚHRADYhotovosť hotovosť/bankový prevod
POČET TRÉNINGOV *2x týždenne2x týždenne + 1 bonusový
MOŽNOSŤ SAMOSTATNÉHO TRÉNINGU (bez trénera)niesobota 9:30 ­‐ 13:00
VSTUPNÁ KARTAnieáno (poplatok 15 €)
PARKOVACIA KARTA možnosť sprostredkovania možnosť sprostredkovania

INDIVIDUÁLNE TRÉNINGY

INTENZÍVNE (SÚKROMKY)VIP PROGRAM
Členské (za jeden tréning)
1 osoba35 € (za jeden tréning)po dohode
2 osobyá 25 € (za jeden tréning)po dohode
3 ­‐ 4 osobyá 20 € (za jeden tréning)po dohode
rodiny50 € (za jeden tréning)po dohode
FREKVENCIA ÚHRADYjednorazovo (po tréningu)kvartálne/polročne
FORMA ÚHRADYhotovosťhotovosť/bankový prevod
TYP TRÉNINGUindividuálnyindividuálny + skupinový
MOŽNOSŤ SAMOSTATNÉHO TRÉNINGU (bez trénera)niepočas otváracích hodín
VSTUPNÁ KARTAáno (poplatok 15 €)áno
PARKOVACIA KARTAmožnosť sprostredkovaniaáno
START KIT (rukavice, tričko, uterák, bandáže, shaker)nieáno
IONTOVÝ NÁPOJ POČAS TRÉNINGUánoáno
PROTEÍNOVÝ NÁPOJ PO TRÉNINGUnieáno
MOŽNOSŤ POSKYTNUTIA REKLAMNÉHO PRIESTORUnieáno
MOŽNOSŤ VYSTAVENIA DAŇOVO UZNATEĽNÉHO DOKLADUnieáno
MOŽNOSŤ VYSTAVENIA DAŇOVO UZNATEĽNÉHO DOKLADUnieáno

Chcem sa stať členom