Ako trénujúci člen klubu môžeš navštevovať skupinové, intenzívne individuálne, alebo VIP tréningy.
Z ponuky si vyber buď jeden, alebo kombináciu dvoch bojových športov. Za skupinové tréningy môžeš platiť na mesačnej či kvartálnej báze.

Od dátumu registrácie po ukončenie kalendárneho mesiaca, v ktorom sa registrácia uskutočnila, sa vypočíta alikvótna čiastka členského, ktorú zaplatíš v hotovosti. Od začiatku nového mesiaca si pri skupinových tréningoch zvolíš mesačnú (v hotovosti) alebo zvýhodnenú kvartálnu (v hotovosti alebo bankovým prevodom) periodicitu úhrad. Intenzívne individuálne tréningy (súkromky) sa platia v hotovosti po cvičení, VIP program je možné zaplatiť v hotovosti alebo bankovým prevodom
v kvartálnej, resp. polročnej frekvencii. Študenti, držitelia vysokoškolskej ISIC karty majú nárok na cenové zvýhodnenie členského poplatku.

* Náborový tréning, resp. prvý skúšobný tréning je bezplatný.
** Jednorazové vstupné na jeden tréning je 15 Eur.

SKUPINOVÉ TRÉNINGY

MESAČNEKVARTÁLNE
CENA
Deti a mládež60160
Študenti (jeden šport)60160
Študenti (kombinácia dvoch alebo viac športov)90230
Neštudenti (jeden šport)70180
Neštudenti (kombinácia dvoch alebo viac športov)100250
FORMA ÚHRADYhotovosťhotovosť/bankový prevod
POČET TRÉNINGOV2x týždenne + 1 bonusový2x týždenne + 1 bonusový
MOŽNOSŤ SAMOSTATNÉHO TRÉNINGU (bez trénera)niesobota 9:30 - 13:00
VSTUPNÁ KARTAnieáno (poplatok 15 Eur)
PARKOVACIA KARTAmožnosť sprostredkovaniamožnosť sprostredkovania

INDIVIDUÁLNE TRÉNINGY

SÚKROMKYVIP PROGRAM
CENA (za jeden tréning)
1 osoba35po dohode
2 osobyá 25po dohode
3 - 4 osobyá 20po dohode
rodiny50po dohode
FREKVENCIA ÚHRADYjednorazovo (po tréningu)kvartálne/polročne
FORMA ÚHRADYhotovosťhotovosť/bankový prevod
TYP TRÉNINGUindividuálnyindividuálny + skupinový
MOŽNOSŤ SAMOSTATNÉHO TRÉNINGU (bez trénera)niepočas otváracích hodín
VSTUPNÁ KARTAáno (poplatok 15 Eur)áno
PARKOVACIA KARTAmožnosť sprostredkovaniaáno
START KIT (rukavice, tričko, uterák, bandáže, shaker)nieáno
IONTOVÝ NÁPOJ POČAS TRÉNINGUánoáno
PROTEÍNOVÝ NÁPOJ PO TRÉNINGUnieáno
MOŽNOSŤ POSKYTNUTIA REKLAMNÉHO PRIESTORUnieáno
MOŽNOSŤ VYSTAVENIA DAŇOVO UZNATEĽNÉHO DOKLADUnieáno

Chcem sa stať členom