Ako trénujúci člen klubu môžeš navštevovať skupinové, intenzívne individuálne, alebo VIP tréningy. Z ponuky si vyber buď jeden, alebo kombináciu dvoch bojových športov. Za skupinové tréningy môžeš platiť na mesačnej či kvartálnej báze. Pri mesačnej platbe ti od dátumu registrácie po ukončenie daného kalendárneho mesiaca vypočítame alikvótnu čiastku členského. Pri kvartálnej platbe ti tiež vypočítame jeho výšku (súčet alikvotnej čiastky členského prebiehajúceho kvartálu a členského za celý ďalší kvartál).
* pri kombinácii dvoch alebo viacerých športov môže trénujúci člen počas týždňa navštíviť ktorýkoľvek z tréningov bez obmedzenia ich počtu podľa aktuálne platného rozpisu

čLENSAKé

MESAČNE KVARTÁLNE
Deti a mládež 70 180
Dospelí (jeden šport) 80 199
Dospelí (kombinácia dvoch alebo viacerých športov) * 120 270
FORMA ÚHRADY hotovosť hotovosť/bankový prevod
POČET TRÉNINGOV * začiatočnici - 2x/týždeň
pokročilí - 2x/týždeň
začiatočníci - 3x/týždeň
pokročilí - 4x/týždeň
MOŽNOSŤ SAMOSTATNÉHO TRÉNINGU (bez trénera) nie áno
KARTA TURNIKET nie áno (poplatok 15 €)
PARKOVACIA KARTA možnosť sprostredkovania možnosť sprostredkovania

INDIVIDUÁLNE TRÉNINGY

INTENZÍVNE (SÚKROMKY)VIP PROGRAM
Členské (za jeden tréning)
1 osoba35 € (za jeden tréning)po dohode
2 osobyá 25 € (za jeden tréning)po dohode
3 ­‐ 4 osobyá 20 € (za jeden tréning)po dohode
rodiny50 € (za jeden tréning)po dohode
FREKVENCIA ÚHRADYjednorazovo (po tréningu)kvartálne/polročne
FORMA ÚHRADYhotovosťhotovosť/bankový prevod
TYP TRÉNINGUindividuálnyindividuálny + skupinový
MOŽNOSŤ SAMOSTATNÉHO TRÉNINGU (bez trénera)niepočas otváracích hodín
VSTUPNÁ KARTAáno (poplatok 15 €)áno
PARKOVACIA KARTAmožnosť sprostredkovaniaáno
START KIT (rukavice, tričko, uterák, bandáže, shaker)nieáno
IONTOVÝ NÁPOJ POČAS TRÉNINGUánoáno
PROTEÍNOVÝ NÁPOJ PO TRÉNINGUnieáno
MOŽNOSŤ POSKYTNUTIA REKLAMNÉHO PRIESTORUnieáno
MOŽNOSŤ VYSTAVENIA DAŇOVO UZNATEĽNÉHO DOKLADUnieáno
MOŽNOSŤ VYSTAVENIA DAŇOVO UZNATEĽNÉHO DOKLADUnieáno

Chcem sa stať členom