Ako trénujúci člen klubu môžeš navštevovať skupinové, intenzívne individuálne, alebo VIP tréningy. Z ponuky si vyber buď jeden, alebo kombináciu dvoch bojových športov. Za skupinové tréningy môžeš platiť na mesačnej či kvartálnej báze. Pri mesačnej platbe ti od dátumu registrácie po ukončenie daného kalendárneho mesiaca vypočítame alikvótnu čiastku členského. Pri kvartálnej platbe ti tiež vypočítame jeho výšku (súčet alikvotnej čiastky členského prebiehajúceho kvartálu a členského za celý ďalší kvartál).

ČLENSKÉ

MESAČNEKVARTÁLNE
Thajský box detská skupina70180
Jeden šport/jedná skupina80199
Mix športov alebo skupín*120270
FORMA ÚHRADY hotovosť hotovosť/bankový prevod
Počet tréningovzačiatočnici - 2x/týždeň
pokročilí - 2x/týždeň
začiatočníci - 3x/týždeň
pokročilí - 4x/týždeň
MOŽNOSŤ SAMOSTATNÉHO TRÉNINGU (bez trénera) nie áno
KARTA TURNIKET nie áno (poplatok 15 €)
PARKOVACIA KARTA možnosť sprostredkovania možnosť sprostredkovania
* začiatočník môže navštevovať všetky začiatočnícke skupiny alebo športy, pokročilí zverenec všetky skupiny a športy bez obmedzenia.
INTENZÍVNE (SÚKROMKY)VIP PROGRAM
CENA (za jeden tréning)
1 osoba40 € (za jeden tréning)po dohode
2 osobyá 30 € (za jeden tréning)po dohode
3 ­‐ 4 osobyá 25 € (za jeden tréning)po dohode
rodiny60 € (za jeden tréning)po dohode
FREKVENCIA ÚHRADYjednorazovo (po tréningu)kvartálne/polročne
FORMA ÚHRADYhotovosťhotovosť/bankový prevod
TYP TRÉNINGUindividuálnyindividuálny + skupinový
MOŽNOSŤ SAMOSTATNÉHO TRÉNINGU (bez trénera)niepočas otváracích hodín
VSTUPNÁ KARTAáno (poplatok 15 €)áno
PARKOVACIA KARTAmožnosť sprostredkovaniaáno
START KIT (rukavice, tričko, uterák, bandáže, shaker)nieáno
IONTOVÝ NÁPOJ POČAS TRÉNINGUánoáno
PROTEÍNOVÝ NÁPOJ PO TRÉNINGUnieáno
MOŽNOSŤ POSKYTNUTIA REKLAMNÉHO PRIESTORUnieáno
MOŽNOSŤ VYSTAVENIA DAŇOVO UZNATEĽNÉHO DOKLADUnieáno
MOŽNOSŤ VYSTAVENIA DAŇOVO UZNATEĽNÉHO DOKLADUnieáno

Chcem sa stať členom